Menu
Log in

Komisja Modeli Samochodów RC Automobilklubu PolskI

Polish Automobile Club – RC Model Car Commission

Zakup LICENCJi / License Purchase

Czas ważności licencji: 1 rok od chwili poprawnego wypełnienia aplikacji i zakupu licencji.

Licencja jest wydawana wyłącznie w postaci elektronicznej. Wszelkie informacje znajdują się po zalogowaniu do swojego konta na portalu Komisji Modeli RC Automobilklubu Polski. Wydanie licencji będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji przez Komisję przynależności klubowej.

The license is valid for one calendar year from the date of completing this form and license purchase.

The license is electronic only. All information is available after logging into your account.

Issuance of the license will be possible after positive Club Membership verification.

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Automobilklub Polski podanych w formularzu danych osobowych w celu wydania licencji wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wydanym przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Tutaj dowiesz się jak przetwarzamy Twoje dane.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz wyrażeniem przeze mnie zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczenia otrzymałem/am warunki ubezpieczenia OC zawodnika- kierowcy modelu samochodu RC / uczestnika wyścigów modeli samochodów RC / sędziego wyścigów modeli samochodów RC. Treść warunków umowy dostępna jest tutaj.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych" Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, który został mi przedstawiony jako osobie:  Compensa Obowiązek Informacyjny ADO.

The Polish Automobile Club holds personal data in respect of its members. In accordance with the GDPR the Association may use such data for the following purposes: a) disclosure to authorised officers of the Association for the purposes of day to day membership administration b) the publication from time to time of a membership list for the exclusive use of Members in pursuance of their hobby and not for any trade purposes

© 2022 - 2023 Komisja Modeli Samochodów RC Automobilklubu Polski

Powered by Wild Apricot Membership Software